Health checks

IMG_2959-e1508136286363
Health checks: creëer bewustwording

U vindt het belangrijk te investeren in de vitaliteit van uw medewerkers. Omdat zij gedurende de dag veel zitten, er mentaal veel van hen gevraagd wordt, of omdat u er gewoon van overtuigd bent dat fitte, vitale medewerkers gemotiveerder zijn en meer werk verrichten. Maar hoe overtuigt u uw mensen van de noodzaak hun leefstijl aan te passen? Of om daadwerkelijk tijd vrij te maken voor het vitaliteitaanbod binnen uw bedrijf? Het is immers altijd druk en het blijft lastig achter de laptop weg te komen. Welnu, dat vergt een stukje bewustwording. Daarom is het aanbieden van een health check of periodiek medisch onderzoek (PMO) een goed vertrekpunt om vitaliteit binnen uw bedrijf op de kaart te zetten. Medewerkers krijgen namelijk door deze health check inzicht in de eigen gezondheidssituatie. Hierdoor zullen zij eerder het nut en de noodzaak zien aanpassingen te doen aan hun levensstijl en dus sneller geneigd zijn deel te gaan nemen aan een vervolgvitaliteitaanbod binnen uw bedrijf.

Wij hanteren een persoonlijke maar efficiënte werkwijze. Uw medewerkers ontvangen hun persoonlijke uitslagen direct via e-mail, en indien gewenst eveneens op een fraai vormgegeven papieren uitslagenkaart. Wanneer medewerkers op basis van hun resultaten en ons advies behoefte hebben aan een extra overlegmoment, kunnen zij ons nadien telefonisch of per e-mail benaderen.

Als u wilt nemen wij de gehele communicatie en planning rondom de health checks uit handen. U hebt dus nergens omkijken naar! De geanonimiseerde resultaten leveren wij in een managementrapportage aan, die bij de prijs inbegrepen zit.

Verder naar Onderdelen health checks